เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                            ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หอสมุดเติมทองไชย) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน...ยินดีต้อนรับ !!
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ประวัติห้องสมุด

ประวัติห้องสมุด
 
ห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทรเริ่มตั้งแต่ปี 2466 สถานที่เรียนอยู่บ้านสันดอนรอบ อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ในปัจจุบัน

ปี 2484 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งในบริเวณแห่งใหม่ติดกับถนนเจริญราษฏร์ บ้านหนองเส้ง (ที่ตั้งโรงเรียนจักรคำคณาทรปัจจุบัน) ห้องสมุดเปิดใช้ภายในอาคารไม้ 2 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารเรียนเพียงหลังเดียวของโรงเรียนในขณะนั้น

นับตั้งแต่ปี 2484 เป็นต้นมา ห้องสมุดของโรงเรียนได้ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาให้ถูกต้องตามหลักวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ นับว่าห้องสมุดโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้านห้องสมุดให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ความพอใจของโรงเรียนมิได้อยู่เพียงแค่นี้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ทุกสมัยยังมีความเห็นว่าห้องสมุดของโรงเรียนมีบริเวณคับแคบไม่อาจจัดบริการให้แก่นักเรียน ครู-อาจารย์ จำนวนมาก ๆ ได้เพียงพอ จึงมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้โรงเรียนมีอาคารหอสมุดเป็นเอกเทศและเคยติดต่อทาบทามผู้ที่จะให้ความอุปถัมภ์ช่วยจัดสร้างอาคารดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ประสบผล

บัดนี้ ความฝันของโรงเรียนได้กลายเป็นจริงขึ้นมาแล้ว เมื่อคณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู – อาจารย์ และภารโรงของโรงเรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกำลังทรัพย์กับผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้นคือ นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดสร้างอาคารหอสมุดเอกเทศของโรงเรียนแห่งนี้ให้ชื่อว่า “หอสมุดเติมทองไชย” เพื่อเป็นเกียรติแก่พลโทสมพร เติมทองไชย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร ศิษย์เก่าของโรงเรียนจักรคำคณาทร รุ่นปี 2491 ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยบันดาลให้อาคารหอสมุดเอกเทศเกิดมีขึ้น เป็นอาคารขนาดใหญ่โอ่โถงเป็นศรีสง่าแก่โรงเรียนจักรคำคณาทร สมดังความใฝ่ฝันของคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าของโรงเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปของจังหวัดลำพูน

ในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกในจำนวน 999 โรงเรียนทั่วประเทศ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จึงใช้ชื่อ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เติมทองไชย) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

Loading..
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Loading..

Loading..

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน