เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                            ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หอสมุดเติมทองไชย) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน...ยินดีต้อนรับ !!
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

บุคลากรห้องสมุด

 
นางธนาพร วงค์วาน
หัวหน้างานห้องสมุด
 
     
 
นายมติ ศิริพันธุ์
รองหัวหน้างานห้องสมุด
 
     

นางสาวอังค์วรา พันธุ์ดีอุโมงค์
บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด
 
นางสาวจันทร์ฉาย บุรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Loading..
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Loading..

Loading..

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน