APA Style

ธานี ปาลสุทธิ์, ผศ.. (). ลาลูแบร์กับบันทึกเรื่องเมืองสยาม . : E.Q.Plus.

Chicago Style

ธานี ปาลสุทธิ์, ผศ.. ลาลูแบร์กับบันทึกเรื่องเมืองสยาม. : E.Q.Plus, . Text.

MLA Style

ธานี ปาลสุทธิ์, ผศ.. ลาลูแบร์กับบันทึกเรื่องเมืองสยาม. : E.Q.Plus, . Text.

Turabian Style

ธานี ปาลสุทธิ์, ผศ.. ลาลูแบร์กับบันทึกเรื่องเมืองสยาม. : E.Q.Plus, . Print.