APA Style

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.,2454-2538. (2544). ซูสีไทเฮา /ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เขียน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า 2000.

Chicago Style

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.,2454-2538. ซูสีไทเฮา /ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เขียน. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า 2000, 2544. Text.

MLA Style

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.,2454-2538. ซูสีไทเฮา /ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เขียน. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า 2000, 2544. Text.

Turabian Style

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.,2454-2538. ซูสีไทเฮา /ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เขียน. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า 2000, 2544. Print.