APA Style

ฟาวิลลี, เอเลนา. (2562). 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

Chicago Style

ฟาวิลลี, เอเลนา. 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2562. Text.

MLA Style

ฟาวิลลี, เอเลนา. 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2562. Text.

Turabian Style

ฟาวิลลี, เอเลนา. 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2562. Print.