APA Style

ฮอร์เวลล์, จอร์จ. (2562). แอนิมอล ฟาร์ม /จอร์จ ฮอร์เวลล์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แอร์โรว์.

Chicago Style

ฮอร์เวลล์, จอร์จ. แอนิมอล ฟาร์ม /จอร์จ ฮอร์เวลล์. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: แอร์โรว์, 2562. Text.

MLA Style

ฮอร์เวลล์, จอร์จ. แอนิมอล ฟาร์ม /จอร์จ ฮอร์เวลล์. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: แอร์โรว์, 2562. Text.

Turabian Style

ฮอร์เวลล์, จอร์จ. แอนิมอล ฟาร์ม /จอร์จ ฮอร์เวลล์. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: แอร์โรว์, 2562. Print.