APA Style

คิม, คย็องอา. (2561). ไม่ยากถ้าอยากรู้จักเพศศึกษา /คิม, คย็องอา (พิมพ์ครั้งที่ 22). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

Chicago Style

คิม, คย็องอา. ไม่ยากถ้าอยากรู้จักเพศศึกษา /คิม, คย็องอา. พิมพ์ครั้งที่ 22 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2561. Text.

MLA Style

คิม, คย็องอา. ไม่ยากถ้าอยากรู้จักเพศศึกษา /คิม, คย็องอา. พิมพ์ครั้งที่ 22 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2561. Text.

Turabian Style

คิม, คย็องอา. ไม่ยากถ้าอยากรู้จักเพศศึกษา /คิม, คย็องอา. พิมพ์ครั้งที่ 22 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2561. Print.