APA Style

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 16 /โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. (2558). กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน.

Chicago Style

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 16 /โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2558. Text.

MLA Style

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 16 /โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2558. Text.

Turabian Style

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 16 /โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2558. Print.